woensdag 24 februari 2010

De wolk- en vuurkolom

Numeri 9:18a

Naar den mond des HEEREN,, verreisden de kinderen Israëls, en naar des HEEREN mond legerden zij zich;

_____________________________________________
De Heere is bij je heel je levensloop en Hij is het Die beslist wanneer je zal optrekken.
Deze tekst bemoedigt me om Hem in mijn leven 'de Leider' te laten zijn, is Hij het ook niet Die weet wat het beste voor me is? Is Hij het niet Die mijn levensdoel het beste voor ogen heeft?

Xx.
MsEsj

dinsdag 23 februari 2010

Luister

Een gedicht van Nel Benschop uit: Gouddraad uit vlas


Luister ...

naar de vogel die zingt, naar het kindje dat kraait,
naar de stormwind, die wil door de boomtoppen waait,
naar het ruisen der zee, naar het fluisterend riet,
naar het rits'len van bladeren - hoor en geniet

Luister ...

naar het schreien van mensen in pijn en verdriet,
naar het zuchten van hem die geen uitkomst meer ziet,
naar de snik van een kind, want dat leed is het grootst,
naar het kermen van lijdenden - luister en troost

Luister ...

naar het lied van de engel, dat nooit meer verstomt,
naar de stem van de Heer, die tot elk van ons komt,
naar de vogel van blijdschap, naar Gods eeuwige Woord,
luister goed ... en zing na wat je hart heeft gehoord!

maandag 22 februari 2010

Het grote reservoir
Spreuken 4: 23

"Behoud uw hart boven al wat te bewaren is, want daaruit zijn de uitgangen van het leven"

Aangezien Spurgeon in één van zijn preken door middel van een prachtige metafoor dit gedeelte probeert uit te leggen, wil ik deze graag nog bij deze tekst voegen:
U hebt de grote waterreservoirs gezien waarvoor onze watermaatschappijen hebben gezorgd, waaruit het water komt dat honderden straten en duizenden huizen van water voorziet. Welnu, het hart is het reservoir van de mens en ons leven mag daar op gepaste wijze uit stromen. Het leven mag via verschillende pijpen stromen: de mond, de hand, het oog. Maar steeds ontvangen de hand, het oog of de lip hun kracht uit de grote fontein en het centrale reservoir, namelijk het hart. Vanuit dat oogpunt is het niet moeilijk te laten zien hoe nodig het is om het reservoir, het hart, in een heldere staat en toestand te bewaren, want anders zou wat door de pijpen vloeit bedorven en aangetast worden. ... God is de Enige Die de natuurlijke verdorvenheden van onze harten kent (Jeremia 17:9), de Enige Die ze kan vernieuwen (Ezechiël 36: 25 en 26) en de Enige Die ze kan verbeteren (Jhannes 7:38 en 39)

zaterdag 20 februari 2010

Peace

Sherri Youngward - Peace
Found at abmp3 search engine

Tekst van het liedje 'Peace' (Sherri Youngward)

Peace, be still
Lay all your worries down
Be still, oh my soul
For our God, is in control

And if God is for us
Then whom shall I fear
And our God is for us
So lay down, be still

He is God
Hallelujah, or God has overcome
Hallelujah, our Lord, Jesus Christ has won

Stars


Tekst van het lied 'Stars' (Sherri Youngward)
Zie ook psalm 8


When I consider the stars
The work of Your hand
When I consider who You are
And who I am
Who are You, that You gave everything
Who are You, to withhold nothing

I will never know the price You truly paid
The lengths You had to go
You gave everything

When I consider the stars
The work of Your hand
When I consider who You are
And who I am
Who am I, that You gave everything
Who am I, to withhold anything

Chorus
All I can say is I love You, All I can say is I love You
You gave everything

zaterdag 13 februari 2010

wijsheid III

Uit een artikel over het huwelijk

"not thinking less of yourself or more of yourself, but thinking of yourself less'
____________________________________________________
Niet te groot of te klein van jezelf denken maar minder vaak aan jezelf denken.

Xx.
MsEsj

woensdag 10 februari 2010

Het is niet zo

Een gedicht van Joke Verweerd

Het is niet zo
dat ik vandaag U kies
nee, eerder al hebt U voor mij gekozen
iets waardevols gezien in al het waardeloze

Het is niet zo
dat ik vandaag de stap
naar U wil doen, nee, U bent blijven hopen
door elke dag mij tegemoet te lopen

Het is gewoon niet mijn initiatief
het eerst had U mij lief ...

U kent mij

Een (iets aangepast) gedicht van Lineke Huisman

U kent mij
Mijn liggen
en mij staan
U kent mij
Mijn woorden
en mijn daan.

U kent mij
Mijn masker
en mijn ik
U kent mij
Mijn gevoelens
en mijn blik

U kent mij
Mijn leven
en mijn gang
U kent mij
Mijn angsten
en mijn dwang

U kent mij
Mijn vragen
en mijn lot
U kent mij
Mijn Heere
en mijn God!


maandag 8 februari 2010

Verbinding

Uit: Gebedenboek van Toon Hermans

Heer,
bidden lukt niet altijd
hoe goed ik het ook bedoel
maar als het lukt,
dan sluit de cirkel
en voel ik diep van binnen
de heelheid die er is
tussen U en ons.

________________________________
Voor mij geeft dit stukje weer hoe belangrijk en intiem het gebed is.
Het is een spreken tot God! Een communicatie middel, een contact zoeken en maken met de Heere.


Xx.
MsEsj

zaterdag 6 februari 2010

God's Wisdom versus man's wisdom

Vuur

uit: Vrede in je hart, van Frère Roger (Taizé)

Als de nacht diepduister wordt, is Zijn liefde een vuur.
Dat wat roodgloeiend onder as bedolven lag, ontvlamt.


Liefde is,


Liefde is blij zijn, een arm om je heen
Liefde is lachen, is nooit meer alleen.
Liefde is luist'ren, de woorden gaan door.
Liefde is fluist'ren, heel zacht in je oor.

Liefde is lopen, mijn hand in jouw hand.
Liefde is hopen, is gaan langs het strand.
Liefde is amen, is wolken is wind.
Liefde is samen, is spelen als kind.

Liefde is zingen, is wit en is groen.
Liefde is zacht, is een kust in't plantsoen.
Liefde is leven, je ademt weer op.
Liefde is geven, is leven met God.

Door Hanna Lam

donderdag 4 februari 2010

Wijsheid II

uit: bijdehandboekje

Schuld heeft te maken met het verleden.
Bezorgdheid heeft betrekking op de toekomst.
Tevredenheid is: blij zijn met het heden!
Zie Matthéüs 6:34

woensdag 3 februari 2010

Wijsheid I

Uit: Bijdehandboekje

Het is beter boze woorden in te slikken, dan dat je ze achteraf op je bord krijgt.
Zie spreuken 18:21 en Jakobus 3

________________________________________________
Deze woorden doen me denken aan mijn kindertijd waarin mijn moeder altijd zei: "Eerst denken dan doen"! Hiermee probeerde ze me duidelijk te maken dat je altijd goed na moet denken voordat je wat zegt of doet want je daden en je woorden kunnen vervelende consequenties hebben voor jezelf maar ook voor anderen.

Xx.
MsEsj

Bede

Een gedicht van Nel Benschop uit "Verzamelde Gedichten" - bundel: "Met heel mijn hart"

Geef, Heer, Uw zegen op het werk
dat mensen in Uw Naam verrichten;
maak ons, wanneer wij zwak zijn, sterk
en wil ons door Uw Geest verlichten.
Baan voor ons wegen in elk land
waar mensen in onvrijheid leven,
en leer ons delen, wat Uw hand
óns overvloedig heeft gegeven.
Wees ons een vuurbaak in de strijd
om hoop en levenslicht voor allen;
toon ons Uw liefde, wereldwijd,
laat niemand uit Uw handen vallen!

____________________________________________
Omdat zending en ontwikkelingswerk een bijzonder plaatsje in mijn hart hebben.

Xx.
MsEsj

de vijf dwaze maagden

Een schilderij van James Tissot: les vierges folles
Brooklyn Museum: The Foolish Virgins (Les vierges folles)

de vijf wijze maagden

Een schilderij van James Tissot (Frankrijk): les vierges sages
Brooklyn Museum: The Wise Virgins (Les vierges sages)

De zaaier

Een schilderij van James Tissot (Frankrijk): le semeur
Brooklyn Museum: The Sower (Le semeur)

De verloren zoon

Een schilderij van James Tissot: le retour de l'enfant prodique

Brooklyn Museum: The Return of the Prodigal Son (Le retour de l'enfant prodigue)

De barmhartige Samaritaan

Een schilderij van James Tissot (Frankrijk): le bon samaritain

Brooklyn Museum: The Good Samaritan (Le bon samaritain)


De verloren penning

James Tissot (Frankrijk) schilderde dit schilderij: la drachme perdue
Brooklyn Museum: The Lost Drachma (La drachme perdue)

Vriend

Een gedicht van Toon Hermans

je hebt iemand nodig stil en oprecht
die als het erop aan komt
voor je bidt of voor je vecht
pas als je iemand hebt
die met je lacht en met je grient
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend

___________________________________________________
Een gedicht speciaal voor al mijn goede vrienden en mijn lieve familie!
Xx.
MsEsj

Bidden

Een gedicht van Toon Hermans

ik kan niet bidden met dezelfde woorden
waarmee ik met de bakker praat
hoewel ik weet dat Hij het kleinste
meest hulpeloze woord verstaat
ik wil Hem zien in alle dingen
en niet alleen wanneer ik bid
maar ook wanneer ik sta te zingen
of achter mijn piano zit

De schilder

Een gedicht van van Toon Hermans

ik zoek al dagenlang
het rood
voor deze roos
maar het rood
dat Hij gebruikte
heb ik niet
in mijn doos

Wat is het toch mooi om Gods schepping te bewonderen !
Kunst is mooi, maar Gods schepping overtreft alles!

Xx.
MsEsj

Wonder

Een gedicht van Toon Hermans

waar zal ik zoeken
naar het wonder in de dingen
naar de geheimen
van Zijn eindeloze plan
als ik van alle teksten
die de vogels zingen
niet eens één enkle
lettergreep begrijpen kan

Pasen

Een gedicht van M. de Groot (20e eeuw)

De wonden waren nog
onverbonden
toe Hij opstond
en de windsels lagen
als onontwarbare vragen
om Hem heen
maar de steen
reed, de zon wielde
nacht werd dag
en het graf
een karaf
transparant
tot de rand
vol wijn


___________________________________

Dit is één van mijn (modernste) lievelingsgedichten. En ik zal proberen uit te leggen waarom ik dat vind. Ten eerste vind ik de vorm van het gedicht erg mooi, het heeft geen traditionele opzet maar het metrum kun je echt 'voelen'. Ook worden in dit gedicht schitterende belijdenissen gedaan. Zo wordt beaamd dat Christus Degene was Die opstond! En dat hoewel er nog zoveel vragen zijn rondom zijn opstanding en wij dat met het menselijk verstand niet kunnen bijbenen we mogen weten dat Zijn werk volmaakt is! Daarnaast is het taalgebruik heel origineel. Zo wordt er benadrukt dat de steen niet door mensen handen van het graf is gehaald, want de steen 'reed'. De zon die "wielde" (een wiel draait rond, de zon draait en schijnt, een nieuwe dag breekt aan). De laatste regels maken ook zo prachtig duidelijk dat Christus' offer volmaakt en meer dan voldoende is (het graf is transparant en helemaal vol!) Wijn staat voor het bloed van de Heere, en in dit gedicht wordt duidelijk gemaakt dat er meer dan genoeg 'wijn' is om de zonden van ons mensen schoon te wassen!

Xx.
MsEsj

Ik ben mijn zonde moe en mijn berouw

Een gedicht van Jacqueline van der Waals

Ik ben mijn zonden moe en mijn berouw
Ik ben mij zelve moede en ik ben
Het zoeken moe naar God, Dien ik niet ken,
En Dien ik toch zo gaarne kennen zou.

Ik ben mijn zwakheid moe en mijn verdriet
Mijn arbeid en mijn hoop en mijn genot,
Maar bovenal het zoeken naar mijn God!
Ik ben het zoeken moede- maar God niet!

Hij ziet en kent mijn zonden en vergeeft
ze zeventig maal zeven maal en meer
Hij wil niet dat mijn ziele sterft, maar leeft!
O wonderbare goedheid van de Heer,
Die naar zo een moedeloze ziel nog vraagt,
Die alle dingen, en ook mij verdraagt.


_______________________________________________
Het mooie aan dit gedicht vind ik de oprechtheid die het uitstraalt.
Deze vrouw kan haar gevoel (ook in het geloofsleven) zo schitterend verwoorden dat je er kippenvel van krijgt.
Ook kan ik me zo vinden in haar woorden, want hoewel ik nog zo gering inzie wie ik in mijn menselijke staat voor God ben, toch doen de woorden - die zeggen dat ik God zo graag kennen zou en dat ik moe wordt van mijn eigen zonden- me denken aan velerlei gedachten die ik ook vaak heb.
Het is een prachtige beschrijving van een christin, die wat betreft haar geloofsleven in een dal zit, omdat ze op haar eigen vuiligheid ziet. Maar gelukkig is er nog uitkomst! Niet omdat wij mensen God nog zo graag zoeken maar omdat Hij ons opzoekt!

Xx.
MsEsj

Wait!

Een gedicht van Russell Kelfer

Desperately, helplessly, longingly, I cried;
Quietly, patiently, lovingly, God replied.
I pled and I wept for a clue to my fate . . .
And the Master so gently said, "Wait."

"Wait? You say wait?" my indignant reply.
"Lord, I need answers, I need to know why!
Is Your hand shortened? Or have You not heard?
By faith I have asked, and I'm claiming Your Word.

"My future and all to which I relate
Hangs in the balance, and You tell me to wait?
I'm needing a 'yes', a go-ahead sign,
Or even a 'no' to which I can resign.

"You promised, dear Lord, that if we believe,
We need but to ask, and we shall receive.
And Lord I've been asking, and this is my cry:
I'm weary of asking! I need a reply."

Then quietly, softly, I learned of my fate,
As my Master replied again, "Wait."
So I slumped in my chair, defeated and taut,
And grumbled to God, "So, I'm waiting for what?"

He seemed then to kneel, and His eyes met with mine . . .
and He tenderly said, "I could give you a sign.
I could shake the heavens and darken the sun.
I could raise the dead and cause mountains to run.

"I could give all you seek and pleased you would be.
You'd have what you want, but you wouldn't know Me.
You'd not know the depth of My love for each saint.
You'd not know the power that I give to the faint.

"You'd not learn to see through clouds of despair;
You'd not learn to trust just by knowing I'm there.
You'd not know the joy of resting in Me
When darkness and silence are all you can see.

"You'd never experience the fullness of love
When the peace of My spirit descends like a dove.
You would know that I give, and I save, for a start,
But you'd not know the depth of the beat of My heart.

"The glow of my comfort late into the night,
The faith that I give when you walk without sight.
The depth that's beyond getting just what you ask
From an infinite God who makes what you have last.

"You'd never know, should your pain quickly flee,
What it means that My grace is sufficient for thee.
Yes, your dearest dreams overnight would come true,
But, oh, the loss, if you missed what I'm doing in you.

"So, be silent, my child, and in time you will see
That the greatest of gifts is to truly know Me.
And though oft My answers seem terribly late,
My most precious answer of all is still . . . Wait."